Home Home Home

Německá kopa – fotoseriál

Německá kopa je báječný záhon pro pěstování zeleniny. Založení záhonu je poměrně náročné na práci i materiály, ale vložená práce se mnohonásobně vrátí v podobě hluboce zúrodněné půdy, se zásobou živin na několik let.  Německá kopa je vhodným záhonem na rovinu i do svahu. Orientace záhonu bude určena svažitostí, záhon je potřeba mít orientovaný po vrstevnici. V případě rovného pozemku může být orientace záhonu sever-jih stejně tak jako východ-západ, záleží jen na budoucím osázení zeleninou. Vhodnost a umístění tohoto záhonu by mělo být součástí detailního projektu zeleninové zahrádky.

Níže je zdokumentovaný postup založení  německé kopy na výukové ekozahradě Přírodní jedlé zahrady Koněprusy.
Vše začíná vyměřením záhonu a pokračuje dírou. Díra je vyhloubena na cca polovinu až dvě třetiny šíře záhonu. V tomto případě máme zdroj ornice ze skrývky cesty a proto hloubíme pouze na hloubku jednoho rýče.

Do díry přijde hrubé dřevo, tedy klády, špalky, silnější větve. Nejlépe z listnatých stromů (kromě akátu) a nějaký kousek (nebo vše) může být zetlelé.

Na dřevo přijde trochu hnoje (dusík pro vyrovnání poměru uhlíku ze dřeva) a spodní zemina na vyplnění mezer. Spodní zemina bude nadále dole, ale tlením dřeva se obohatí o živiny a provzdušní.

Další vrstva je opět organický materiál, jemné, čerstvé větve. Zelené listí dodá dusík.

Na větve jemnější materiál v podbě ořezaného rákosu, listí, trávy.

Suchý, hnědý (uhlíkatý) materiál se doplňuje vrstvou hnoje (dusíkatý materiál). Je to koňský hnůj, ale může být jakýkoliv.

Další vrstvu pro dosažení výšky a vzdušnosti tvoří drobné větve posypané hnojem.

Na to přijde ještě jemnější organický materiál –  posekaná tráva, zetlelá sláma.

Přidáme vrstvu  hrubého kompostu a obohatíme o biouhel.

Konečná vrstva ornice.

Mulč ze slámy a může se vysazovat.

Krása německé kopy je v tom, jak se v ní dokonale zpracují veškeré organické odpady. Nemusí jít přesně o stejné vrstvení jako ve fotoseriálu. Jen je potřeba vrstvit od hrubých materiálů dole přes středně hrubé až po jemné ve vrchní části. Uhlíkaté materiály je potřeba doplňovat dusíkatými, aby nedošlo k jednorázovému dusíkovému deficitu v půdě.

Úrodné záhony a pěknou sklizeň.

Text a foto: Jitka M.

červenec 2013

 

 


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz