Home Home Home

Pastevní lesík

Pastevní lesík říkáme malému ostrůvku stromů a keřů umístěných na pastvině. Zajišťuje ovečkám stín v parném létě a chrání je v případě nepříznivého počasí.  Lesíček zároveň funguje jako větrolam a pohledová clona. V lesíčku a přistíněném okraji rostou jiné druhy bylin, než na slunné straně. Lesík je bydlištěm pro hmyz, ptáky a drobné hlodavce a rozšiřuje biodiverzitu pastviny. Ovečky a kozy si rády ukousnou kromě trávy i nějaké listí a mladé větve.

Aby lesík splňoval výše uvedené, musí mít určité složení, velikost a umístění.
Př.: V Přírodní zahradě Koněprusy máme založených pět pastevních lesíků. Každý lesík je jinak umístěný, má jinou velkost, tvar a druhové složení.

Velký středový lesík je na jižní, návětrné straně. Tento lesík dělí pastvinu na 3 menší oplůtky a chytá hluk z nedaleké křižovatky. Zároveň slouží jako větrolam pro nejvyšší část pozemku. Lesíček má velikost 13x20m a bude se postupně rozšiřovat.

  

Základem lesíků jsou lesní stromy uvnitř: dlouhověké borovice a nějaký ten dub, prostřídané  pionýrskými břízami, javory, olšemi (pro ty některá stanoviště nejsou příliš vhodná, jsou tu jako dusíkáče). Okraj tvoří ovocné stromy, planné jabloně ze semínek, staré odrůdy jabloní (Jadernička, Kožená reneta ap.) a hrušní (Solanka, Hnilička ap.) a zpravokořeněné jabloně. Lem pastevního lesíčku je tvořený většími keři: vrba jíva, svída, jeřabiny, myrobalány, lísky a menšími keři: zimolez pýřitý, keřové aronie, rybízy, dříny, maliny a ostružiny, meruzalka. Ve výsadbě lesíku i jeho lemu dbáme o zastoupení včelařsky významných dřevin.
Další dva lesíčky jsou umístěné u severozápadního (druhého) vjezdu a slouží kromě stínu a závětří pro ovečky i jako protipohledové clony z vjezdu.  Jeden lesíček je čtvrtkruhová výseč s poloměrem  15m a druhý je úzký pruh 4x12m přímo proti vratům tvořící pozadí budoucího seníku. 

 

Teprve realita s ovečkami prověří, jak vhodná je tato skladba, co vydrží a co padne okusu ihned.

V kažém lesíčku jsou uměle vytvořené  vhodné úkryty pro brouky, pavouky,  drobné obratlovce a jinou havěť v podobě hromad větví, kamene, kusů trouchnivějícího kmene. Časem by mělo přibýt několik čmelníků.

  

Stromky a keře jsou malé, ale již nyní je zřejmé, že i tento malý zásah rozbil a zpestřil jednotvárnost pole.  Na ploše určené pro pastvinu je vysetá travní pastevní směs pro ovce.  V lesíčcích a kolem nich je vysetá květnatá louka.

Text a foto Jitka M.

duben 2013


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz