Home Home Home

Remízek – plánování

Podělíme se o zkušenost s konkrétním řešením a složením remízku v Přírodní zahradě Koněprusy. Po dlouhém boji tužkou na papíře, mnoha změnách designu, hledání kompromisů mezi faktory vítr/stín/pohledová clona vznikl velmi rozmanitý a členitý remízek.  Remízek má  celkovou délku něco přes 1km a je rozdělený na jednotlivé kratší úseky. Každý úsek je řešen jinak, dle orientace vůči světovým stranám, místním podmínkám (půda+vlhkost) a prioritní funkci.

Remízek plní hlavně následující tři požadavky (přirozeně i další funkce – viz. Remízek I – teorie):

 • Ochrana proti zlodějům – vzhledem k tomu, že na pozemku se nebydlí je tato funkce opravdu prioritní
 • Větrolam, pohledová clona
 • Potrava, úkryt, podpora biodiverzity – uvnitř pozemku pro ovečky, prasata, slepice aspol. a zvenku pro divokou zvěř, která v lánu 60ha polí mnoho úkrytů nemá.

Těmto požadavkům odpovídá umístění plotu. Drátěný plot není umístěný přesně na hranici pozemku, ale je posunutý několik metrů dovnitř pozemku. Cílem je, aby z vnější strany plotu vyrostl hustý živý plot. Samotný drátěný plot je dobrý proti zvěři, ale zloděj ho prostě rozstříhá a vnikne dovnitř. Překonávat drátěnku nataženou za křovím šíře 3-5m, které je tvořeno  hustými, částečně pichlavými keři, to už není nic příjemného a vetřelce to snad odradí.

Remízek zároveň slouží zvěři jako úkryt a zdroj potravy a tudíž pro ni musí být přístupný zvenku.  Rozepisuji se o tom proto, že je potřeba si uvědomit, kolik prostoru remízek spotřebuje. V našem případě je to téměř 1ha.  Z toho 0,5ha bude zvenku za plotem a 0,5ha uvnitř zahrady. Jeden hektar půdy, který darujeme přírodě a doufáme, že nám to vrátí v podobě ptáků, hmyzu, drobných hlodavců a šelem, a ti všichni přispějí k rovnováze a zdraví na naší zahradě a potěší oko a duši.
Nosnou kostru remízku tvoří původní keře:
trnka obecná, svída krvavá, ptačí zob, zimolez, dřín, kalina, šípková růže, dřišťál 
doplněné o vyšší keře: černý bez, líska, jeřabina, vrba jíva

Pročtěte si konkrétní plánování remízků vzhledem k místním podmínkám a požadovaným funkcím:

Remízek – Severní hřbet v poli
Poloha: severovýchod, po směru převládajících větrů (foukají od jihozápadu).
Remízek vede prostředkem plochy lánu polí bez jiných stromů, nejvyšší část má podklad souvislou skálu a na ní 20-30cm hlinité půdy s kameny, množství kamene směrem k zadní části pozemku klesá a množství jílovitých částic stoupá, takže na konci je to jílovitější. Zároveň se skála noří hlouběji. Celá tato část je pohledově krytá hřbetem pole, tedy je to vhodné místo pro případné vetřelce.
Cíl: Neprůchodnost  – remízek musí být velice hustý a trnitý, není sem vidět ze silnice, tudíž ochrana musí být pro zloděje nepřekonatelná. Zároveň do této části potřebujeme i vyšší stromy, aby rozmělnily vanoucí vítr. Stín v této části nevadí, neboť míří ven ze zahrady na vedlejší pole. Je to ideální místo pro umístění stromů s velkou korunou (kaštany, lípy, duby).
Složení:

 • 1.řada: trnky, vysazené 1m od sebe po zapojení nepustí zloděje
 • 2.řada: svída krvavá, vysazené 2m od sebe, aby výsadba nebyla dvě monokulturní řady, je každá 10.sazenice v řadě něco jiného (jíva, jeřabina, černý bez, kalina, líska, šípek)
 • 3. řada: stromy, velké stromy po 8m (lípa – pro včelky, jírovec a dub pro lesní zvěř, která podél této části prochází k nedalekému mokřadu) a mezi nimi prosázené menší stromy (javor babyka, hloh, líska). Pro zimní stálezelenost je výsadba listnáčů proložená skupinkami borovice lesní. 
  Jsem zvědavá, jestli trnky zahubí svídy, nebo svídy udolají trnky, nebo jestli se propojí v hustou pichlavotinu, skrz kterou nikdo nepoleze.
  Trnek se v této části nebojím, neboť zvenku to bude orané Velkostatkem a zevnitř spásané ovečkami a kozou. Navíc doufám, že trnky do stínu pod stromy neporostou. Zároveň na vnější stranu remízku bude svítit odpolední sluníčko a trnky nebudou trpět  trvalým stínem. Hranice pozemku kopíruje směr převládajících větrů, takže výsadby by vítr neměly ani zmírnit, ani urychlit. Dřeviny tedy plní funkci ochrannou, krmnou a pohledové clony. Pokud bude foukat přímo od západu, velké koruny stromů vítr rozmělní.

Šířka plotu:  plot je uvnitř pozemku, 4,5m od hranice, velké stromy jsou vysazené uvnitř, křovinatý remízek vně, celková šířka korun 12m.

Remízek západní u lesa

Poloha: Jižní svah, podklad skála, ale hlouběji než u severního hřbetu, hlinitá půda ve vrstvě 25-40cm a velké, ale opravdu velké, množství kamene. Z 1m2 se vysbírá plné kolečko. Směrem k jihu se výrazně zvětšuje vrstva ornice a zbarvuje se pěkně do tmava. Od západu je tato část chráněna obecním lesíkem za silnicí. Silnice je poměrně frekventované spojnice Beroun-Koněprusy.

Cíl: Vypěstovat širší hustý živý plot pro drobné zvířectvo z lesíčku (zdroj potravy a úkryt)

odclonění od silnice a křižovatky– pohledové a hlukové, částečně stálezelené.

Složení:

 • 1.    řada: střední keře: svída, ptačí zob, kalina, zimolez, brslen, meruzalka, ostružiny, maliny
 • 2.   řada: větší keře: černý bez, jeřabiny, šípková růže, plané jabloně a hrušně, hlohy, javor babyka, tisy
 • 3.   řada: smíšený pruh listnatých stromů (dub, habr, javor babyka, javor mleč, lípa, jírovec, jasan, bříza, olše, modřín, tisy, borovice) Tento pruh je širší, výsadba je provedená ve sponu ve dvou až pěti řadách, takže jednou snad vznikne úzký lesní pás.

 

Remízek jižní podél silnice

Poloha: Jižní hranice pozemku je nejnižší místo pozemku s hlubokou vrstvou jílovitohlinité půdy. Remízek je pod úrovní silnice, která je málo frekventovaná. Z jihozápadního směru jsou převládající větry. Proti této části pozemku jsou pouze louky, větru tedy nic nebrání ve vydatném foukání.

Cíl: hustý živý plot oddělující zahradu od silnice, má být nízký, aby nestínil a aby bylo vidět do inspirativních zahrad a ekozahrady  podél plotu. Celý plot je převážně jedlý, léčivý, využitelný pro barvířské účely apod. Tato část mi pořád vrtá hlavou, potřebuji skloubit protichůdné požadavky – nestínit a přitom zakrýt ze silnice, která je jižně a výš než pozemek. Od širokého plotu s několika řadami jsem se dopracovala k poměrně úzkému, středně vysokému provedení.

Složení:

 • 1.    řada: nízké a středně vysoké keře: meruzalka, maliník, ostružiník, svída, ptačí zob, kalina, dřín, dřišťál. Keře jsou vysazené ve sponu 1,5m
 • 2.    řada: středně vysoké až vyšší keře/menší stromy – převážně jedlé: kosterní keře jsou lísky a jeřabiny, doplněné ptačím zobem, černým bezem, aronií, mišpulí, kdoulí a prosázené šípkovou růží
 • 3.    řada – je již sadová řada uvnitř pozemku: ovocné stromy, jsou zde stromy hlavně pro sběr plodů na zpracování (marmelády, šťávy, likéry, sušení apod.)

Celková šířka: plot umístěn 5m od vnější hranice, 2. řada keřů je za plotem, uvnitř pozemku, celková  šířka korun 12m

Remízek nebude mít funkci větrolamu, hranice je téměř po směru větru. Řešila jsem, jestli udělat pilovitý větrolam, kolmo ke směru větru, jak se doporučuje v knihách. Když jsem to rozkreslila v měřítku na papír, bylo z toho monstrum zabírající obrovské množství plochy. Takže remízek lemuje hranici pozemku a kolmo na něj navazuje sadová  výsadba ovocných stromů, které mají funkci větrolamu a zároveň člení pozemek na jednotlivé části. 

  

Zlom hranice u silnice je řešen borovým hájkem. Borovice jsou prosázené buky, jeřabinou, černým bezem a modříny. Půda zde byla dost vlhká a jílovitá. Borový hájek je zpestřením remízku a pohledovou ochranou na horní část pozemku, které říkáme Skálička.

Borový hájek – část podél silnice                    Borový hájek – část od silnice do pole.

 

Remízek SV od silnice do pole
Poloha: Remízek tvoří severovýchodní hranici, probíhá od silnice do pole a je pod úrovní silnice. První třetina je cca rovina a pak lehce klesá k severu. Klesající část je více vlhká, severovýchodní roh je nejnižší a nejvlhčí část pozemku.

Cíl: Pohledově odclonit zahradu od silnice. Vypěstovat stromy pro stavební účely (buk) pro další generace. Využít vlhčí části pozemku.

Složení:

 • 1.    řada: svída, kalina, dřín, zimolez, černý bez v pravidelném střídání a to vše doplněné pichlavými šípkovými růžemi. Výsadba je do sponu 1,5mx1,5m .
 • 2.    + 3. řada: lesní stromy vysazované do sponu: buky (70%), olše, promíchané javorem klen, lípou, habry, javorem babykou, jeřabinou a jívou, sem tam se omylem přimíchal topol a modříny

  

Remízek zadní
Poloha: Remízek uzavírá zadní (severovýchodní) část pozemku. Je to východní svah, jílovitohliná půda, bez kamene, vlhká část.

Cíl: Ochrana před vetřelci.

 • Složení:
  1.řada: trnky 1m od sebe, pro rozbití monokultury náhodně prosázené jinými keři (svída, kalina, černý bez, šípek)
 • 2.řada: velké stromy (lípa, dub, jírovec, habr, borovice, buk, bříza) vysázené 2m od sebe, mezi nimi přidané keře (svída, dřín, černý bez)

Na konkrétním příkladu našich remízků vidíte, jak se i s takovou běžnou výsadbou „křoví“ dá promyšleně pracovat a optimálně ji naplánovat na míru požadavkům.

 Text a foto Jitka M.

leden 2013


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz