Home Home Home

Vrbový prutník

Vrbový prutník slouží k pěstování proutků vrb vhodných pro různé vyráběcí účely. V přírodní zahradě slouží zejména jako zdroj silnějších prutů pro proutěné stěny a výplně a menší treláže. Samozřejmě, že když už prutník zakládáme, tak je fajn vysadit i barevné druhy košíkářské vrby. Proutky budou  pro případnou výrobu košů, přidavaček, kukaní a podobných proutěných hospodářských výrobků pro budoucí potřeby zahrady. Vrbový prutník je také zdrojem prutů pro drobné živé vrbové stavby, které na pozemku vzniknou.

Vrbový prutník je v rámci permakulturního zónování pozemku součástí 4. zóny. Je to zóna s nízkou frekvencí návštěv, v případě vrbového prutníku to bude pouze jarní a letní odplevelení a nastlání mulče a zimní sklizeň prutů. Prutník je vysázen na nejvzdálenější části zahrady. Výsadba je založena na východním svahu v řadách po vrstevnici. Půda v tomto místě je lehce jílovitá, pro prutník to není nevhodnější, ale to nezměníme, musíme pracovat s tím co zde je. Prutník je umístěn ve vlhčí části pozemku, ale posunutý nad nejvlhší část, tak, aby kořenům nehrozila hniloba.

Základem prutníku jsou 4 druhy vrb:

Konopina (Salix viminalis) – 200ks – žluté silnější pruty vhodné pro výplety plůtků, ohrádek apod.

Mandlovka  (Salix triandra) – 50ks – zelené tenké proutky

Amerika (Salix americana) – 50ks – červené tenké proutky

Rakovice (Salix purpurea) – 50ks – hnědé tenké proutky

Vrbové řízky dodané v únoru si při neústupné zimě poměrně dlouho počkaly v naší lednici.

 

K výsadbě došlo až začátkem dubna. Řízky jsou zapíchané do země cca 20cm od sebe v řadě, řady jsou 1m vzdálené, orientované po vrstevnici. Řízky jsou cca 2/3 v zemi, ven koukají  zhruba 3 očka. Takto vypadal prutník těsně po výsadbě – duben 2013.

Část řízků bylo potřeba rychle vysadit, neboť v lednici již začínaly chytat plíseň.  Proto jsme je sázeli do půdy, která nebyla úplně rozmrzlá a k zapíchnutí se muselo dopomoci lehkým zatlučením sekyrou, což určitě není doporučeníhodný postup. Neplesnivějící část řízků jsme vysadili později do již zcela rozmrzlé půdy. Zatlačovali jsme je rukou, výsledkem byly pěkné puchýře na dlaních. Ornice mezi řadami je přihrnutá k řízkům. Tím vznikly malé hrůbky a zároveň mezi nimi mělké příkůpky, které zadržují vláhu tekoucí z kopce. Celý prutník je zamulčovaný kartonem a slámou. Slámy jsme měli v době výsadby nedostatek. Později, když byla sláma, tak zase nešlo vjet na čerstvě oseté pole. Ke konečnému zamulčování celého vrbového prutníku došlo až počátkem července. Mezitím zarostl prutník plevelem. Plevel jsme mezi řádky pokosili křovinořezem a mezi řízky vytrhali ručně. Při kosení se opět velice osvědčilo přesné označení řádků kolíky. Největším škůdcem se ukázala srnčí zvěř, která na 60ha polí dokáže najít malý prutník a poctivě okousat rašící výhonky.  Vrby jsou velmi životaschopné a i přes dlouhý pobyt v chladničce, nepřízeň počasí a okus výhonů, se ujmuly a pěkně rostou snad všechny řízky.  

A takto vypadá vrbový prutník v zóně 4 (ten souvisle zamulčovaný obdélník, cca 60m2, 6x10m). Nad vrbovým prutníkem je vidět lískový prutník s jednotlivými koláči mulče (cca 600m2, 30x20m).

Pokud plánujete založit vrbový prutník doporučuji:

  • připravit si pozemek pro prutník již napodzim – vyměřit, vytyčit řádky, nahrnout hrůbky, upravit půdu
  • odplevelit celou plochu a zamulčovat – na podzim je slámy dost, na jaře se těžko shání, případný plevel pod mulčem přez zimu zajde
  • na jaře pouze vysazovat do připravené, zamulčované půdy
  • výsadbu oplotit nebo ochránit roštím proti srnám

Vrbové řízky jsou z Košíkářství Veltrusy. Za řízky děkujeme a zde je kontakt pro případné zájemce:
Čelakovského 223
277 46 Veltrusy
Tel.: 724 769 62001
http://kosikarstvi.sweb.cz

Text a foto: Jitka M.

duben 2013


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz