Home Home Home

Ovocný sad – příprava a sběr informací pro plánování

Ovocný sad je mnohaletý prvek, který může přesahovat generace. Jeho naplánování je vhodné věnovat patřičnou pozornost, čas a úsilí. Před plánováním výsadby ovocného sadu považuji za užitečné shromáždit následující informace:

  • Rekapitulace půdních podmínek pozemku
  • Zhodnocení vodních podmínek a meteorologické informace
  • Orientace pozemku vůči světovým stranám

To vše je k dispozici z hrubého designu zahrady. Zároveň z hrubého designu máte vytypována vhodná místa pro ovocné řady, pásy či malé sady.

Další fází je detailní studium potřeb jednotlivých druhů ovoce – je k dispozici opravdu dobrá česká literatura ve formě knih i materiály vysokých zemědělských škol, ovocnářů apod. dostupné na internetu. Pro ty, které ovoce zajímá, je to celoživotní vzdělávání, neboť stále přicházejí na trh novinky.

DSCN5268 DSCN5481

Rozhodujeme se jakou formu výsadby chceme. Nyní nemám na mysli jablka, hrušky …atd. ale celkový koncept a formu stromů. V jedlých zahradách a ekozahradách obvykle neplánujeme intenzivní sadaření. Naší volbou jsou statné stromy s pěknými korunami. Vysazujeme roubované stromy, tedy odrůda roubovaná na podnoži. Volíme vzrůstnější podnože s bohatým kořenovým systémem, které zajistí dobré kotvení stromu a dostatečné zásobení živinami a vodou i v naší horší půdě a sušších podmínkách. Jsme si vědomi obvykle pozdnějšího nástupu plodnosti a možné nerovnoměrnosti sklizně, větších korun a tudíž obtížnější sklizně z vyšších míst koruny.  Preferovaná forma je polokmen nebo vysokokmen. Zákrsek a čtvrtkmen, pláňata (semenáče) a zpravokořeněné stromy jsou v menšinovém množství pouze pro získání zkušeností a porovnání.

Určujeme jak bude sad vypadat, tedy vybíráme geometrii výsadby. Můžete vybrat pravidelné tvary, křivky po vrtsevnici, nebo divokou výsadbu ve formě (pra)lesa. Nenechte se zlákat iluzí jedlého lesa. Zamyslete se prakticky, jak budete ovoce sklízet, zda jsou stromy na rovině či ve svahu a jakou velikost jste si vybrali. Podle toho volte geometrii výsadby.
Př.: My jsme zvolili geometrii ovocného sadu jako volnou výsadbu, kde stromy kromě zdroje ovoce plní stromy i jinou funkci – větrolam, stín, optické a funkční členění… Výsadba není  náhodná a je pravidelná, ale zároveň se nejedná o přísně geometrickou výsadbu. Snažíme se kopírovat linie cesty, svejlů/vrstevnic, kde to jde vysazujeme i v rovných přijímkách, např. ořešákový dělící pás, malý uzavřený sádek v zadní části pozemku jde dle vrstevnic ap.
Mít stromy vysazené v nějaké formě (křivka, přímka) považujeme za praktické z pohledu údržby zahrady –  oceníme jej při sekání trávy sekačkou a při plocení jednotlivých pastvin.

Zhruba určit kolik kterého druhu ovoce chceme a pro jaký účel. Tento výpočet prove´dte odhadem, nám pomohla i naše zkušenosti.
Např. letní jablka, různé odrůdy zrající po sobě,  jeden strom od dvou po sobě zrajících odrůd pro nás, 2 stromy pro návštěvníky zahrady na trhání a 2 stromy  pro letní ovocné výrobky (pečený čaj, limonáda, letní mošt) a bedýnkový systém, celkem 6 stromů letních jabloní v různých odrůdách.

Nejlepší a nezábavnější na konec: Výběr odrůd.
Rozhodněte se, zda chcete mít na zahradě zastoupené odrůdy staré i nové. Na soukromých jedlých zahradách a ekozahradách je obvykle prvotním kriteriem chuť. Přijde Vám to samozřejmé, ale vězte, že u extenzivních sadů jsou prvotními kriterii: skladovatelnost, odolnost proti otlaku (transport), odolnost proti nemocem a až poté chuť.
Přednostně volíme odrůdy odolné nemocem. Skladovatelnost je důležitá pro správné naplánování odrůd tak, aby jste měli celý rok co konzumovat. jOdrůdy plánujte konzumovat zcela přirozeně dle doby konzumní zralosti. Odolnost proti otlaku není důležitá. Díky ruční sklizni a pečlivému zacházení si můžeme dovolit pěstovat i velmi chutné, na otlak citlivé odrůdy – např. Čisteckou lahůdku apod.
Doporučuji si průběžně zapisovat odrůdy, které Vás zaujaly. Seřadit si je do tabulky a připisovat detaily – dobu sklizňové zralosti, dobu konzumní zralosti, odolnost nebo náchylnost k určitým nemocem a škůdcům,  vhodné opylovače, nejlepší způsob konzumace (kompotování, sušení, povidla, moštování…), vhodné tvary, podnože atd.
Ve fázi plánování je to takový seznam všeho co nás zaujalo a líbí se, anglicky se tomu říká „wish list“ se všemi detaily nejlepším pomocníkem. Jednoduše vybíráte a díky detailním informacím máte kontrolu, že něco neopomenete či nepřeplánujete (např. moc letních odrůd a málo podzimních, chybějícího opylovače apod.).  Až budete opravdu vytvářet detailní design výsadby a následný nákupní seznam stromků, je taková tabulka k nezaplacení.

Výčet potřebných informací  pro naplánování detailního designu ovocného sadu, jedlého lesa je krátký, ale věřte, že práce a studia je za tím hodně, zábavné a zajímavé. Skvělý způsob pro využití zimních měsíců:).

Text: Jitka M., leden 2014

 


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz