Home Home Home

Spolupráce

Máte velký pozemek, představujete si ovocný sad se zeleninovými záhony a bylinkovou zahradou, nebo chcete jedlý les či lesopark nebo ekozahradu s hospodářskými zvířaty a nevíte jak to poskládat, naprojektovat a zrealizovat?
Nabízím Vám výběr z palety služeb a zároveň s Vámi sdílím vyzkoušené postupy, návody a zkušenosti k jednotlivým prvkům a realizaci jedlé zahrady.

Jakou službu potřebujete?

 • Vypracovat Koncept zahrady
 • Zpracovat Detailní projekt zahrady s návodem na realizaci svépomocí
 • Postačí Vám Konzultace na místě
 • Hledáte Projekt rekonstrukce současné zahrady 
 • Potřebujete Koncept s rozpracovanými detaily

Ráda Vám poskytnu výše uvedené služby.

Pro Vaši představu uvádím základní ceník služeb. Samozřejmě u těchto projektů většího rozsahu vždy záleží na Vašem zadání, místních podmínkách a členitosti terénu. 

Koncept jedlé zahrady

 • plocha do 5000m2 – 4 000Kč
 • plocha cca 1 ha – 5 000Kč

Koncept je obvykle zpracován v jedné variantě s komentářem k možnostem různého řešení jednotlivých prvků.

Detailní projekt 

 • plocha do 5000m2 – 10000 až 20 000Kč
 • plocha cca 1 ha – 15 000 až 30 000Kč

  Výše uvedené ceny jsou orientační, záleží na požadovaném detailu zpracování projektu, řešení a členitosti terénu.
  Pro zpracování detailního projektu musíme nejdříve zpracovat Koncept a shodnout se na konečném řešení.

Konzultace – 500Kč/hod

Cestovné 6,50Kč/km a při větších vzdálenostech 200Kč za hodinu cestování

Pro zjednodušení výběru potřebné služby pomůže detailní popis a příklady:

Koncept

Jedná se o hrubý nástin možných řešení zahrady: v konceptu jsou navržené jednotlivé prvky, a z nich vyplývající terénní úpravy, koncepční rozmístění zeleně (živý plot, ovocný sad, tvrdý jedlý les, zeleninové záhony a políčka, bylinkárny, lesíky a meditační loučky, pastviny atd., prvotní rozmístění technických prvků a staveb (technický vjezd, ohrady, seníky, kurník, ovčín, kompost, sklad nářadí, sklepy apod., místní začlenění drůbeže a zvířat , umístění velkých stromů, zdůrazňuji zde nevyjasněné oblasti a případná rizika.
Jak koncept vznikne? Před zahájením spolupráce si předáme technické informace o pozemku a požádám Vás o vyplnění dotazníku o Vašich potřebách a představách. Poté se sejdeme a společně pozemek projdeme a probereme Vaše představy a přání. 
Díky konceptu získáte rychlou představu o možném řešení. Je velmi vhodné mít koncept zpracovaný před terénními úpravami.  Někteří klienti preferují zpracování konceptu před podpisem kupní smlouvy. Částka za koncept je v porovnání s cenou případně zakoupeného nevhodného pozemku zanedbatelná. Konceptem ušetříte čas, nervy a peníze za předělávání detailního projektu či dokonce zrealizovaných prvků, které mnohdy již není ani možné. Koncepty Vám nastíní i řešení a možnosti, které Vás mnohdy ani nenapadly, pomohou Vám ujasnit si (mnohdy otevřeně přiznat a vyslovit) nejen Vaše touhy a sny, ale také obavy. Ve fázi konceptu jsou tyto věci dobře uchopitelné a zpracovatelné.

Doba zpracování konceptu : 2-3 týdny
 

Detailní projekt

Detailní projekt zahrnuje opravdu detailní zpracování jednotlivých prvků, tedy terénní úpravy, rozmístění prvků, spojovací a členící prvky, detailní osazovací plán všech pater.
Vypracování detailního projektu navazuje na zpracování Konceptu. Pokud je řešení z konceptu jasné, postoupíme k ujasnění detailů. Pokud to situace vyžaduje, zpracuji ještě finální koncept. Detailní projekt jedlé zahrady, jedlého lesa či ekozahrady je určen převážně pro založení zahrady svépomocí klientem.

Detailní projekt obsahuje:

 • popis navrhovaného řešení jednotlivých prvků, jejich začlenění do celkového řešení pozemku, specifické a spojující funkce, vazby na ostatní prvky
 • soupisku rostlin (název, počet kusů, doporučenou velikost pro výsadbu)
 • osazovací plán (lesní stromy a keře, ovocné stromy a keře, trvalky, popínavky v měřítku 1:100, u větších pozemků v kombinaci měřítek 1: 500 (prvky) a 1:100 (detaily prvků)
 • výkaz výměr a materiálů
 • postup zakládání, alternativy
 • detailní popis jak jednotlivé prvky založit svépomocí
 • jednoduchý plán údržby
 • tipy (kde, co, jak pořídit nebo naopak, na co si dát pozor)

Doba zpracování detailního projektu: 4-6 týdnů

Další možnosti spolupráce jsou:

Koncept a konzultace

Koncept je rozšířen o konzultace a dle přání i psané postupy pro Vaši zahradu. Obvykle tuto spolupráci kombinuji s ústní konzultací telefonicky nebo pravidelnými schůzkami na místě.
Koncept a rozpracování detailů

Tento způsob spolupráce doporučuji pro rozsáhlé rodinné zahrady a nadšené zahradníky a zahradnice, kde je velká část tvořená ovocným sadem, ekozahradou, jedlým lesem, remízkem, lesnatou částí apod nebo pro částečné rekonstrukce a obnovy zahrad.  Koncept s rozpracovanými detaily požadovaných částí Vám umožňuje být více vtaženi do projektování, seznámíte se s rostlinami a přiblížíte se své budoucí zahradě. Zároveň se významně snižuje riziko plynoucí z neznalosti rostlin a malých zkušeností s designem pozemku. Tuto část za Vás obstarám já. Koncept s rozpracovanými detaily šetří peníze za rozsáhlý detailní projekt. Tato forma je vhodná pro zkušenější klienty se schopností propojování jednotlivých prvků a improvizace. Koncept s rozpracovanými detaily obsahuje:

 • detailní vypracování dílčích guildů, tedy vhodných společenství rostlin, která s malými obměnami může klient opakovat na zahradě („razítkovat“)
 • zpracování výsadbových tabulek pro lesní, mokřadní, skalnaté, ovocné ap. části (druhová skladba, vzdálenosti pro výsadbu, celkové počty kusů). Tento návrh ak klient plasticky uplatní na jednotlivé části, dokáže přizpůsobit situaci či místu (např.: návrh složení ovocného sadu – klient si přizpůsobí zakončení výsadby u cesty apod.)

Doba zpracování: záleží na velikosti a množství detailně rozpracovaných částí – 2-4 týdny

Projekt rekonstrukce současné zahrady

Obvykle se jedná o rekonstrukce starých zahrad nebo nevyhovujících zahrad zakoupených s domem, zděděných po předcích a pod. Obvykle se snažím zachovat vzrostlé stromy, které vytvoří pěkný základ budoucí zahrady. Forma spolupráce záleží na Vašich požadavcích a může být od zpracování konceptů, přes kombinaci konceptu a konzultace nebo konceptu a rozpracovaných detailů až po detailní projekt.

Cena a doba zpracování záleží na požadavku klienta na detail zpracování, velikosti a členitosti pozemku, množství zeleně a jejího zaměřování. Cenu určím po shlédnutí pozemku osobně, v případě velkých vzdáleností ji předem odhadnu dle mapy a fotek.

 

Pevně věřím, že jste si vybrali to pravé. Pokud máte specifické potřeby neváhejte mi napsat na mail: muskova.j@centrum.cz

Těším se na vzájemnou spolupráci

Ing. Jitka Mušková


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz