Home Rodinne zahrady Prirodni zahrady

Spolupráce

Máte představu o zahradě a nevíte jak ji převést do formy projektu – tedy umístění a výběru konkrétních rostlin?
Vlastníte nový pozemek, těšíte se na dům a krásnou zahradu, kterou si všichni báječně užívají a nevíte jak ji osázet, kde vůbec začít, co chtít…?
Koupili jste pozemek s již vzrostlou zahradou, ale není zcela podle Vašeho gusta a potřebujete ji upravit?
Potřebujete konzultovat dílčí část zahrady, terénní úpravy, doplnění nějakého prvku, údržbu apod?

Pak vybírejte z následujících služeb:

 • Koncept možných řešení zahrady
 • Detailní projekt zahrady pro realizaci zahradníkem
 • Detailní projekt zahrady pro realizaci svépomocí
 • Konzultace
 • Projekt rekonstrukce současné zahrady 
 • Konzultace a manuál na údržbu současné zahrady

Ceník služeb:

 • Koncept možných řešení zahrady – 2000Kč  (v ceně je 1-2 varianty)
 • Detailní projekt
  malá zahrada do 500m2 – 5000-7000Kč
  rodinná zahrada do 3000m2 – 8000-15000Kč
  větší zahrady a ekozahrady – 15 000- 30000Kč (cenu upřesním po seznámením s pozemkem a zadáním)
 •  
 • Konzultace – 500Kč/hod
 • Cestovné 6,50Kč/km a při větších vzdálenostech 200Kč za hodinu cestování
 • Projekt rekonstrukce stávající zahrady – cenu odhadnu po seznámení s pozemkem, současnou vegetací a mírou rekonstrukce zahrady
 • Konzultace a manuál na údržbu – obvykle 2000 -3000 Kč dle velikosti pozemku a množství a druhů rostlin.

K usnadnění výběru Vám pomůže detailní popis a příklady služeb:

Koncept

Jedná se o hrubý nástin možných řešení zahrady: v konceptu je navrženo členění prostoru, umístění technických prvků, orientační výška zeleně, umístění velkých stromů, zdůrazňuji zde nevyjasněné oblasti a případná rizika.
Jak koncept vznikne?
Před zahájením spolupráce si předáme technické informace o pozemku a požádám Vás o vyplnění dotazníku o Vašich potřebách a představách.
Poté se sejdeme a společně pozemek projdeme a probereme Vaše představy a přání. Na základě těchto informací vypracuji většinou 1-2 koncepty řešení zahrady.
Doba zpracování konceptu : 2 týdny
Díky konceptům získáte rychlou představu o možném řešení. Je velmi vhodné mít koncept zpracovaný před terénními úpravami. Ušetříte si čas, nervy a peníze za předělávání, které mnohdy již není ani možné. Koncepty Vám nastíní i řešení a možnosti, které Vás mnohdy ani nenapadly.

Obr.: Koncept řešení rodinné zahrady Mělník (1200m2)

Detailní projekt

Spolupráce začíná setkáním na místě, předáním základních informací a podkladů, stejně jako u zpracovnání konceptů. Na základě těchto informací zpracuji obvykle dva koncepty. Klient zhodnotí, který koncept vystihuje jeho požadavky a dohodneme se na finálním řešení (obvykle je to kombinace jednotlivých částí z obou konceptů). Podle složitosti zpracuji finální koncept, nebo je řešení jasné a zpracuji rovnou detailní projekt. Detailní projekt je určen buď jako zadávací pro zahradníka, nebo je určen pro založení zahrady svépomocí klientem.

Detailní projekt obsahuje:

 • detailní popis navrhovaného řešení jednotlivých partií (proč je který záhon řešen tak, jak je, co je v něm dominantní, klíčové, vazby na okolí)
 • soupisku rostlin (název, počet kusů, doporučenou velikost pro výsadbu)
 • osazovací plán (stromy, keře, trvalky, traviny, popínavky, ovocné stromy a keře) v měřítku 1:100
 • osazovací plán cibulovin (návrh vhodného umístění cibulovin s ohledem na dobu květu a výšku, inspirace pro klienta pro další výsadby cibulovin)
 • výkaz výměr a materiálů 
 • detailní popis jak zahradu založit svépomocí
 • jednoduchý plán údržby
 • tipy (kde, co, jak pořídit nebo naopak, na co si dát pozor)

Doba zpracování detailního projektu: 2-4 týdny

Obr.: Osazovací plán Rodinné zahrady Beroun (800m2)

Pokud je pro Vás koncept málo a detailní projekt příliš, jsou tu následující možnosti:

Koncept a konzultace

Koncept je rozšířen o konzultace a dle přání i psané postupy pro Vaši zahradu. Obvykle tuto spolupráci kombinujeme s ústní konzultací telefonicky nebo pravidelnými schůzkami na místě.

Doba zpracování konceptu: 2 týdny

Doba konzultací: záleží na klientovi, mám klienty s jednorázovými konzultacemi i klienty ke ketrým jezdím pravidelně a postupně se posunujeme ve vývoji potřeb rodiny i zahrady.

Koncept a rozpracování detailů

Tento způsob spolupráce doporučuji pro rozsáhlé rodinné zahrady a nadšené zahradníky a zahradnice, kde je velká část tvořená ovocným sadem, ekozahradou, jedlým lesem, remízkem, lesnatou částí apod nebo pro částečné rekonstrukce a obnovy zahrad.  Koncept s rozpracovanými detaily požadovaných částí Vám umožňuje být více vtaženi do projektování, seznámí se s rostlinami a přiblížení se své budoucí zahradě. Zároveň se významně snižuje riziko plynoucí z neznalosti rostlin a malých zkušeností s designem pozemku, tuto část za Vás obstarám já. Koncept s rozpracovanými detaily šetří peníze za rozsáhlý detailní projekt. Tato forma je vhodná pro zkušenější klienty se schopností propojování jednotlivých prvků a improvizace.

Rodinná relaxační zahrada s malým sadem ( 3000m2)

Koncept s rozpracovynými detaily obsahuje:

 • detailní vypracování dílčích guildů, tedy vhodných společenství rostlin, která s malými obměnami může klient opakovat na zahradě („razítkovat“)
 • zpracování výsadbových tabulek pro lesní, mokřadní, skalnaté, ovocné ap. části (druhová skladba, vzdálenosti pro výsadbu, celkové počty kusů).

Guild je vypracován v měřítku 1:100 s detailní soupiskou a popisem založení (je to vlastně detailní projekt na dílčí část).Výsadbová tabulka je soupis jednotlivých stromů a keřů, s jejich počtem, výsadbovým plánem a skupinovým rozmístěním.

Doba zpracování: záleží na velikosti detailně rozpracovaných částí – 2-4 týdny

Projekt rekonstrukce současné zahrady
Obvykle se jedná o rekonstrukce starých zahrad nebo nevyhovujících zahrad zakoupených s domem, zděděných po předcích a pod. Obvykle se snažím zachovat vzrostlé stromy, které vytvoří pěkný základ budoucí zahrady. Forma spolupráce záleží na Vašich požadavcích a může být od zpracování konceptů, přez kombinaci konceptu a konzultace nebo konceptu a rozpracovaných detailů až po detailní projekt.


Konzultace a manuál na údržbu současné zahrady
Konzultaci a manuál na údržbu stávající zahrady využívají klienti, kteří chtějí být tvůrci vzhledu své zahrady a chtějí údržbě zahrady věnovat více času.
Zahradu projdeme, jednotlivé rostliny si pojmenujeme a řekneme, jak o ně pečovat. Výsledkem je psaný manuál na údržbu konkrétní zahrady, který obsahuje každoroční práce i práce opakované po několika letech. Manuál obasahuje nejen popis jak údržbu provádět, ale také proč. To Vám pomůže lépe porozumět potřebám rostlin a umět reagovat i na nestandardní situace.  

 A nakonec ještě pár typů na co si dát pozor.

Text a návrhy: Jitka M. květen 2012

 


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz