Home Rodinne zahrady Prirodni zahrady

Spolupráce

Máte představu o zahradě a nevíte jak ji převést do formy projektu – tedy umístění a výběru konkrétních rostlin?
Vlastníte nový pozemek, těšíte se na dům a krásnou zahradu, kterou si všichni báječně užívají a nevíte jak ji osázet, kde vůbec začít, co chtít…?
Koupili jste pozemek s již vzrostlou zahradou, ale není zcela podle Vašeho gusta a potřebujete ji upravit?
Potřebujete konzultovat dílčí část zahrady, terénní úpravy, doplnění nějakého prvku, údržbu apod?

Pak vybírejte z následujících služeb:

 • Koncept možných řešení zahrady
 • Detailní projekt zahrady pro realizaci zahradníkem
 • Detailní projekt zahrady pro realizaci svépomocí
 • Konzultace
 • Projekt rekonstrukce současné zahrady 
 • Konzultace a manuál na údržbu současné zahrady

Ceník služeb:

 • Koncept možného řešení zahrady – 3000Kč  
 • Detailní projekt
  malá zahrada do 500m2 – 7 000Kč
  rodinná zahrada do 1500m2 – 10 000 až 15 000Kč
  rodinná zahrada do 3000m2 – do 20 000Kč
  větší zahrady a ekozahrady zhruba do 1ha – 15 000- 30 000Kč
  pozemky nad 1ha – cenu upřesním po seznámením s pozemkem a zadáním 
 • Konzultace – 500Kč/hod, každá další započatá hodina 450Kč
 • Cestovné 8,20Kč/km a 400Kč za hodinu cestování
 • Projekt rekonstrukce stávající zahrady – cenu odhadnu po seznámení s pozemkem, současnou vegetací a mírou rekonstrukce zahrady
 • Konzultace a manuál na údržbu – obvykle 3000 -5000 Kč dle velikosti pozemku a množství a druhů rostlin.

K usnadnění výběru Vám pomůže detailní popis a příklady služeb:

Koncept

Jedná se o hrubý nástin možného řešení zahrady: v konceptu je navrženo členění prostoru, umístění technických prvků, orientační výška zeleně, umístění velkých stromů, zdůrazňuji zde nevyjasněné oblasti a případná rizika.
Jak koncept vznikne?
Před zahájením spolupráce si předáme technické informace o pozemku a požádám Vás o vyplnění dotazníku o Vašich potřebách a představách.
Poté se sejdeme a společně pozemek projdeme a probereme Vaše představy a přání. Na základě těchto informací vypracuji koncept řešení zahrady.
Doba zpracování konceptu : 2 týdny po schůzce
Platba:
fakturace je s předáním zpracovaného konceptu, platba je převodem na účet.
K ceně konceptu se připočítává schůzka na místě a cestovné.
Pokud je potřeba doměřovat terén či stavbu vystavuji zálohovou platbu předem.

Díky konceptu získáte rychlou představu o možném řešení. Je velmi vhodné mít koncept zpracovaný před terénními úpravami. Ušetříte si čas, nervy a peníze za předělávání, které mnohdy již není ani možné. Koncept Vám nastíní i řešení a možnosti, které Vás mnohdy ani nenapadly.

Obr.: Koncept řešení rodinné zahrady Mělník (1200m2)

Detailní projekt

Spolupráce navazuje na zpracovaný koncept. Na základě zpětné vazby se shodneme na finálním řešení.
Detailní projekt obsahuje:

 • stručný popis navrhovaného řešení jednotlivých partií 
 • soupisku rostlin (název, počet kusů, doporučenou velikost pro výsadbu)
 • osazovací plán (stromy, keře, trvalky, traviny, popínavky, ovocné stromy a keře) v měřítku 1:100, pro větší pozemky je měřítko dle velikosti
 • osazovací plán cibulovin (návrh vhodného umístění cibulovin s ohledem na dobu květu a výšku, inspirace pro klienta pro další výsadby cibulovin)
 • výkaz výměr a materiálů 
 • detailní popis jak zahradu založit svépomocí nebo zadání pro zahradnickou firmu
 • tipy kde, co, jak pořídit
  Detailní projekt je určen buď jako zadávací pro zahradníka, nebo je určen pro založení zahrady svépomocí klientem.

Doba zpracování detailního projektu: 2-4 týdny po odsouhlasení konceptu

 Od ledna 2021: Platba za detailní projekt je předem, převodem na účet.

Obr.: Osazovací plán Rodinné zahrady Beroun (800m2)

Pokud je pro Vás koncept málo a detailní projekt příliš, jsou tu následující možnosti:

Koncept a konzultace

Koncept je rozšířen o konzultace a dle přání i psané postupy pro Vaši zahradu. Obvykle tuto spolupráci kombinujeme s ústní konzultací telefonicky nebo pravidelnými schůzkami na místě.

Doba zpracování konceptu: 2 týdny

Doba konzultací: záleží na klientovi, mám klienty s jednorázovými konzultacemi i klienty ke kterým jezdím pravidelně a postupně se posunujeme ve vývoji potřeb rodiny i zahrady.

Koncept a rozpracování detailů

Tento způsob spolupráce doporučuji pro rozsáhlé rodinné zahrady a nadšené zahradníky a zahradnice, kde je velká část tvořená ovocným sadem, ekozahradou, jedlým lesem, remízkem, lesnatou částí apod. nebo pro částečné rekonstrukce a obnovy zahrad.  Koncept s rozpracovanými detaily požadovaných částí Vám umožňuje být více vtaženi do projektování, seznámí se s rostlinami a přiblížení se své budoucí zahradě. Zároveň se významně snižuje riziko plynoucí z neznalosti rostlin a malých zkušeností s designem pozemku, tuto část za Vás obstarám já. Koncept s rozpracovanými detaily šetří peníze za rozsáhlý detailní projekt. Tato forma je vhodná pro zkušenější klienty se schopností propojování jednotlivých prvků a improvizace.

Rodinná relaxační zahrada s malým sadem ( 3000m2)

Koncept s rozpracovanými detaily obsahuje:

 • zpracování výsadbových tabulek pro keřové pásy, lesní výsadby, jedlé živé ploty, slepičí les, mokřadní, skalnaté, ap. části (druhová skladba, vzdálenosti pro výsadbu).
 • ovocné výsadby jsou členěné na extenzivní sad založený z vysokokmenů a intenzivní sad či řady založené z čtvrtkmenů, zákrsků či vřeten a skupiny drobných bobulovin

Doba zpracování: záleží na velikosti detailně rozpracovaných částí – 2-4 týdny

Projekt rekonstrukce současné zahrady
Obvykle se jedná o rekonstrukce starých zahrad nebo nevyhovujících zahrad zakoupených s domem, zděděných po předcích a pod. Obvykle se snažím zachovat vzrostlé stromy, které vytvoří pěkný základ budoucí zahrady. Forma spolupráce záleží na Vašich požadavcích a může být od zpracování konceptů, přes kombinaci konceptu a konzultace nebo konceptu a rozpracovaných detailů až po detailní projekt.
Upozorňuji, že náročnost zpracování rekonstrukce zahrady je obvykle mnohem vyšší než zpracování projektu založení zahrady nové. 

Konzultace a manuál na údržbu současné zahrady
Konzultaci a manuál na údržbu stávající zahrady využívají klienti, kteří chtějí být tvůrci vzhledu své zahrady a chtějí údržbě zahrady věnovat více času.
Zahradu projdeme, jednotlivé rostliny si pojmenujeme a řekneme, jak o ně pečovat. Výsledkem je psaný manuál na údržbu konkrétní zahrady, který obsahuje každoroční práce i práce opakované po několika letech. Manuál obsahuje nejen popis jak údržbu provádět, ale také proč. To Vám pomůže lépe porozumět potřebám rostlin a umět reagovat i na nestandardní situace.  

 A nakonec ještě pár typů na co si dát pozor.

Text a návrhy: Jitka M. květen 2012

 


Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz