Home Rodinne zahrady Prirodni zahrady

Prvky

Jednotlivé prvky rodinné zahrady jsou určené potřebami rodiny, situací pozemku a jeho rozlohou, vzájemně se prolínají a doplňují.
Velikost rodinné zahrady nehraje roli. Typicky to bývá pozemek s plochou kolem 1000m2, který plní okrasnou, užitkovou, relaxačně sportovní a společenskou funkci. Pěkná místa a užitečné plochy lze vytvořit jak na malém prostoru v řádu desítek m2 (balkon, terasa), tak i na rozsáhlém pozemku. Samozřejmě úměrně potřebám rodiny a s ohledem na velikost pozemku se v projektu mění zastoupení jednotlivých částí a druhy vybraných rostlin.

Okrasná, reprezentativní část:

 • část zahrady tvořená souvislou okrasnou zelení ve 4 až 7 patrech – půdo pokryvné rostliny, trvalky, keře a stromy, pnoucí rostliny
 • vstupní pohledově dynamická část, ráno vyprovází do práce a odpoledne vítá
 • zeleň poblíž venkovního posezení, zajištuje pocit soukromí a bezpečí, část kde se relaxuje
 • stromy, které kompenzují hmotu domu a dodávají živou třetí dimenzi

Přírodní živý plot

 • živý plot je pohledový rám zahrady zvenku i zevnitř
 • osázen okrasnými a ovocnými keři a stromy v několika patrech či řadách
 • živý plot plní funkci větrolamu, pohledové a hlukové clony,  zlepšuje mikroklima a zvyšuje biodiverzitu a kromě toho je pohledově krásný a celoročně dynamický
 • v keřích lze v něm vytvořit kousek divočiny (permakulturní zóna)

Zeleninová zahrádka:

Drobné bobuloviny a ovoce:

 • ovocné keře a stromy vhodně zakomponované do okrasné zahrady, živého plotu nebo lemující zeleninové záhonky
 • lze pěstovat běžné bobulovinyméně známé bobuloviny i exotičtější či zapomenuté druhy (kaki, dříny, mišpule atd.)
 • stromy, keře a trvalky se seskupují do vzájemně se podporujících společenství rostlin (tzv. guildů)

Hrací a sportovní plochy a zařízení:

 • přizpůsobené aktuálnímu věku a potřebám rodiny
 • zařízení mohou být trvalá nebo dočasná
 • pro děti: pískoviště, klouzačka, houpačky, domeček, trampolína, dočasný bazén apod.
 • pro dospělé: trvalý bazén, hrazda, whirpool, houpací síť, petang apod.

Důležité drobnosti:

 • broukoviště neboli hmyzí hotel: malí predátoři ochrání zahradu před mšicemi, housenkami aspol.
 • krmítka a pítka pro ptáky: kromě zimní podívané zajistí ptáci ekologickou likvidaci přemnožených  larev, much a jiného hmyzu na zahradě
 • kompost – „Pro jednoho odpad pro druhého poklad“
 • divočina, malý kousek bez údržby, kde jen pozorujeme co se děje (toto místo je poměrně dost přitažlivé pro malé zvídavce)

Speciality:

 • jedná se o specifické prvky, které se většinou váží k zálibě rodiny, nebo některého jejího člena
 • skleník, jezírko, skalka, vřesoviště, voliéra na ptáky, bylinkárna apod.
 • speciality nejsou nutnou součástí rodinné zahrady, ale mohou do ní vstoupit časem, v tom případě je dobré s nimi počítat ve fázi projektu

Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz