Home Home Home

Prvky jedlé zahrady

Projděte se jednotlivými prvky jedlé zahrady, ekozahrady, jedlého lesa. Vnímejte pozemek jako celek a představujte si jednotlivé prvky vzájemně propojené, vhodně se doplňující a spolupracující. Tato část práce se odehrává v hlavě a na papíře a výsledkem je projekt zahrady. Je fajn si jednotlivé prvky projít a popřemýšlet o nich. Jak je poté navrhnout, realizovat, spojit s okolím a udržovat se dočtete o stránku dále.

Design zahrady

 • Jak najít a získat pozemek
 • Zónování pozemku
 • Uplatnění permakulturních principů
 • Definice vlastních cílů, přání a snů
 • Modelace terénu, terénní úpravy
 • Vodní prvky: svejly (průlehy), rybníčky, jámy

Remízek

 • Ucelená volně rostoucí zeleň lemující obvod zahrady
 • Funkce remízku: větrolam, podpora biodiverzity, zdroj plodů, léčiv, barviv …
 • Civilizační funkce: pohledová, prachová a hluková clona
 • Čistící funkce: půdní a vzdušný filtr hnojiv a postřiků z okolí
 • Vymezení prostoru pro remízek a jeho návrh

Větrolamy, lesíky, prutníky

 • Splněný sen vlastního lesa/ pralesa
 • Návaznost na lesy v sousedství
 • Vytvoření větrolamů, clonění od silnic a okolních polí
 • Zdroj dřeva a stínu
 • Návaznost na zvířata
 • Vytvoření divočiny, podpora biodiverzity
 • Pěstování hub

Ovocný sad

 • Koncept členění pozemku ovocnými stromy
 • Ovocný sad jako zdroj jádrovin a peckovin pro konzumaci, prodej a pro další zpracování
 • Prostor pro experimentování s různými typy podnoží, pravokořennými stromy a semenáči z pecek
 • Pěstování méně známých a exotických druhů ovoce
 • Ukázky výsadby do řad, skupin, na hrany svejlů, tvorba sluneční pasti…
 • Sestavení vícepatrových společenstev rostlin – tvorba guildů

Tvrdý jedlý sad

 • Zdroj ořechů na jídlo, prodej a výrobu ořechových dobrůtek
 • Tvrdý jedlý sad jako větrolam, členící prvek a pastvina
 • Kombinace ořešáků a podpůrných dřevin
 • Exotické ořešáky a jedlé kaštany
 • Lísky – druhy, výsadba, ochrana
 • Využití a zpracování ořechů a dřeva

Zeleninová zahrada

 • Použití intenzivního zúrodnění půdy na menších plochách
 • Zdroj zeleniny pro rodinnou soběstačnost – kuchyňská zahrádka
 • Zdroj zeleniny pro biobedýnky – zelinářská zahrada
 • Prostor pro kurzy a výuku, příklady různých druhů záhonů v praxi
 • Mulčování
 • Kompostování

Voda – jezírka, svejly, studna

 • Konzervace dešťové vody v půdě – vodorovné svejly
 • Odvodňování a zavodňování – vyspádované příkopy
 • Zadržování vody – jámy, jezírka, rybníčky
 • Pitná voda – studna
 • Závlaha

Hospodářské zázemí a technika

 • Volba nářadí a techniky dle způsobu využití a údržby pozemku
 • Hospodářské zázemí pro techniku a nářadí
 • Skladování výpěstků
 • Ustájení pro zvířata
 • Skladování krmiva pro zvířata

Zvířata

 • Rozhodnutí zda zvířata ano/ne
 • Jaká zvířata, jejich potřeby a využití
 • Začlenění zvířat do designu zahrady, propojení prvků
 • Drůbež: slepice, kuřata, kachny, husy aspol.
 • Pastevní prasátka
 • Ovce

Na všechny články a fotografie na těchto stránkách se vztahují autorská práva.
Jejich šíření a publikování je možné jen se souhlasem autora. Děkuji. © Jitka Mušková
 
 
Designed by ITCzech.cz